Właściciel konta: EKOJO Arletta Broniowska ul.Zielona 10/20 05-500 Piaseczno NIP:123 119 66 99
Dane konta: 36 1090 1694 0000 0001 4279 7385
Adres banku: Santander